ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมสร้างรอยยิ้ม...คืนความสุข ให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8กิจกรรมสร้างรอยยิ้ม...คืนความสุข ให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8
06 ก.พ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยการนำของนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้ให้ความสำคัญแก [ ... ]

เทศบาลบ้านธิเปิดโรงเรียนผู้สูงวัย รุ่นที่ 1
05 ก.พ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านธิเปิด“โรงเรียนผู้สูงวัย”รุ่นแรกเพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมช่วยเห [ ... ]

มอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการที่โอนย้ายมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการที่โอนย้าย
05 ก.พ. 2561

ดาบตำรวจจรัญญู อภิวงค์งาม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิพร้อมด้วยนายวิชัต ประธานราษ [ ... ]

โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี ประจำปี 2561โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี ประจำปี 2561
05 ก.พ. 2561

เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ดำเนินการจัด"โครงการติดตั้งเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี "  [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
1 2 3 4 5

Additional information