เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านธิ

เทศบาลตำบลบ้านธิ 152 หมู่ 15 อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180 โทรศัพท์ : 053-501184 สถานีวิทยุ 053-985984 , แฟกซ์ : 053-501879 Email: pr-banthi@hotmail.com