ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
08 ก.พ. 2562

         เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วย [ ... ]

การประชุมพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  การประชุมพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
30 ม.ค. 2562

เมื่อวันที่  30  มกราคม 2562  เทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้จัดประชุมพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำ [ ... ]

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562
18 ม.ค. 2562

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ บ้านแพะต้นยางงาม นายสิทธิศักดิ์  พรหมรัตน์สรณ นายอำเภอบ้านธิ พ [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
1 2 3 4 5

Additional information