ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

 "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
16 พ.ย. 2560

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วม
กิจ [ ... ]

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเฉลิมพระเกียรติ พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเฉลิมพระเกียรติ
15 พ.ย. 2560

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้มอบหมายให้สิบตำรวจเอกสมบัติ ยะอุโมงค์ หัวห [ ... ]

ร่วมส่งปลัดเทศบาลโอนย้ายร่วมส่งปลัดเทศบาลโอนย้าย
02 พ.ย. 2560

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง เดินทา [ ... ]

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ประจำอำเภอบ้านธิพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ประจำอำเภอบ้านธิ
02 พ.ย. 2560

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
1 2 3 4 5

Additional information