ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการจัดสรรงบประมาณฯโครงการจัดสรรงบประมาณฯ
22 ม.ค. 2561

นาย วรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในพิธีเกิดการประชุม โครงการ "การจั [ ... ]

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561
17 ม.ค. 2561

ดาบตำรวจจรัญญู อภิวงค์งาม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วย นางสาวชนาธิป อภิว [ ... ]

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
17 ม.ค. 2561

เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยการนำของนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้จัดงานวันเด็กแ [ ... ]

โครงการ “คืนความรู้สู่ชุมชน  เรื่องการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไตลื้อ ”โครงการ “คืนความรู้สู่ชุมชน เรื่องการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุม...
01 ธ.ค. 2560

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำบันทึกข้อต [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
1 2 3 4 5

Additional information