ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ทต.บ้านธิ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตบ้านธิ
10 พ.ค. 2561

ทต.บ้านธิ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตบ้านธิ นายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนต [ ... ]

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ของวัดในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ของวัดในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ
07 พ.ค. 2561

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
1 2 3 4 5

Additional information