ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม