ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2562

... เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกับคณะศรัทธาวัดศรีดอนชัย จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนรักษาและสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 17 –18 มิถุนายน 2562 โดยมีนายวชิรวิทย์  อิ่มแสงจันทร์  ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านธิ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการเดินขบวนของกลุ่มชาติพันธ์ ไทลื้อ ไทยอง ไทยวน , การอัญเชิญน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ ร่วมสรงน้ำองค์พระพุทธเฉลิมสิริราช การแข่งขันเปตอง การแข่งขันรำวงย้อนยุค และการแข่งขันกีฬาทางน้ำ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักประชาชนในตำบลบ้านธิและใกล้เคียง

ดูรูปเพิ่มเติม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านธิ ลงพื้นที่ช่วยจับงูหลังได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ

… เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้รับแจ้งจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านธิ ว่ามีชาวบ้านโทรศัพท์แจ้งเข้ามาว่า ได้พบงู จำนวน 1 ตัว ขนาดความยาวประมาณ 1 เมตร เข้าไปซุกตัวอยู่ในเครื่องซักผ้าตัวเอง ให้ช่วยส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยจับออกไปให้ด้วย ทันทีที่ได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ไปยังจุดรับแจ้งทันที เบื้องต้นบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว เลขที่ 37 หมู่ที่ 14 บ้านศรีมูล ตำบลบ้านธิ เจ้าหน้าที่ฯจึงได้ทำการจับงูออกมาจากตัวเครื่องซักผ้า และได้นำไปปล่อยสู่จุดธรรมชาติต่อไป

ดูรูปเพิ่มเติม

การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำเดือน เมษายน 2562

เช้าวันนี้ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านธิ  นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในการประชุม พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำเดือนเมษายน   โดยนายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวขอบคุณพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมกันทำงานในการดูแลปัญหาความเดือดร้อน ทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ และทุ่มเทมาโดยตลอดและได้เปิดโอกาสให้แต่ละส่วนราชการได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และแผนงานที่จะดำเนินในเดือนต่อไปพร้อมทั้งประเด็นปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน