ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำเดือน เมษายน 2562

เช้าวันนี้ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านธิ  นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในการประชุม พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำเดือนเมษายน   โดยนายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวขอบคุณพนักงานทุกคนที่ได้ร่วมกันทำงานในการดูแลปัญหาความเดือดร้อน ทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ และทุ่มเทมาโดยตลอดและได้เปิดโอกาสให้แต่ละส่วนราชการได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และแผนงานที่จะดำเนินในเดือนต่อไปพร้อมทั้งประเด็นปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ร่วมรดน้ำดำหัวพ่อเมืองลำพูนและผู้ใหญ่ เพื่อขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ และปีใหม่ล้านนา

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ และดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องในเทศกาลวันปี๋ใหม่เมือง 2562

งานสืบสาน งานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองตำบลบ้านธิ ประจำปี 2562

งานสืบสาน งานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองตำบลบ้านธิ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้จัดงาน“สืบสาน งานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ตำบลบ้านธิ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีปีใหม่เมือง และส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวได้แสดงออกถึงความมีน้ำใจ รักใคร่ เกื้อกูลกัน และมีความสัมมาคารวะต่อผู้สูงอายุในท้องถิ่นอีกด้วย ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร , ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ,การแห่พระพุทธรูป ,การประกวดการประดิษฐ์เครื่องสักการะและกิจกรรมการแข่งขันการก่อเจดีย์ทราย โดยการจัดงานได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้า ณ พิพิธภัณฑ์บ้านไตลื้อ และช่วงบ่าย ณ ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมบ้านธิเมืองสามไต โดยมีนายสิทธิศักดิ์ พรหมรัตน์สรณ นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เทศบาลตำบลบ้านธิ