ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

บ้านธิจัดพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ การสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

เช้าวานนี้ (2 ต.ค.2560) เวลา 09.09 น. นางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิ พร้อมด้วยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านธิ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านธิ ร่วมประกอบพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่และพิธีมงคลฤกษ์ เตรียมการซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ณ.บริเวณวัดป่าสัก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของอำเภอบ้านธิ เพื่อเป็นการบูชาเหล่าเทพเทวาที่สิงสถิต และรักษาสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของอำเภอบ้านธิ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติที่สุด โดยหลังจากประกอบพิธีดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายสถานที่และกองช่างเทศบาลตำบลบ้านธิ จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์และตกแต่งสถานที่ต่อไป

ดูรูปเพิ่มเติม