ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันปิยะมหาราช 2560

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ. สนามที่ว่าการอำเภอบ้านธิ อ.บ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิ ได้ถวายมาลัยข้อพระกร แด่พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมกับนำคณะข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนกล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติฯ

ดูรูปเพิ่มเติม