ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ประจำอำเภอบ้านธิ

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560
ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ อำเภอบ้านธิ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม