ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยการนำของนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้กล้าแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และได้รับความสนุกสนานรื่นเริงในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังของชาติในอนาคต ต่อไป 
ซึ่งบรรยากาศการจัดงานในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมสนุกรวมแล้วกว่า 1,000 คน ซึ่งภายในงานได้มีการจัดเตรียมของขวัญ ของรางวัล ตลอดจนเกมส์มหาสนุก ไว้มากมาย พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมสอดแทรกความรู้ เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน จากส่วนราชการและภาคเอกชน เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาการให้แก่เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรของชาติอย่างมีคุณค่าในวันข้างหน้าต่อไป

ดูรูปเพิ่มเติม