ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดกิจกรรมรณรงค์งดเผาป่า แก้ปัญหาหมอกควัน

 

เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยการนำของนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ร่วมกับอำเภอบ้านธิ,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน,ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.บ้านธิ) ,สถานีตำรวจและนักเรียนนักศึกษา จัดรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิกการเผา ตามโครงการไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561 
โดยมีนางสาวสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธาน ปล่อยแถวขบวนเดินรณรงค์ ซึ่งตั้งขบวนจากร้านบุญเอกค้าไม้ (ข้างธนาคาร ธกส.สาขาบ้านธิ) เดินมายังตลาด ป.ธุรกิจยนต์ โดยนายอำเภอบ้านธิ เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลให้รณรงค์ลดละเลิก การเผาเศษวัชพืชเศษใบไม้ใบหญ้าในช่วงนี้ เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชน นอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน จึงขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านงดเผา พร้อมกับเป็นหูเป็นตาเพื่อสอดส่องดูแล ไม่ให้เกิดการเผา ในช่วงตั้งแต่วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 20 เดือนเมษายน 2561 ระยะเวลา 60 วัน หากพบเห็นการเผาสามารถแจ้งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 191 ,199 และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านธิ 053 - 096025 , 053-501184 ต่อ 11 ตลอด 24 ชั่วโมง

ดูรูปเพิ่มเติม