ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การทำแนวป้องกันไฟป่า ณ พื้นที่ป่าดอยเวียง

การทำแนวป้องกันไฟป่า ณ พื้นที่ป่าดอยเวียง ในฤดูแล้งของทุกปี ใบไม้ที่เคยเขียวชะอุ่มเต็มต้นไม้ในผืนป่า ก็เริ่มจะเปลี่ยนสีและผลัดใบ เพื่อลดการสูญเสียน้ำ ทำให้ฤดูกาลดังกล่าว ผืนป่าหลายที่มีสภาพแห้งแล้ง อาจก่อให้เกิดไฟป่าขึ้นก็เป็นได้  การเกิดไฟป่า ตามธรรมชาติ อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่กี่กรณี เช่น ฟ้าผ่า การเสียดสีของต้นไม้ แต่ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่ไฟป่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มักเกิดด้วยน้ำมือมนุษย์จากการทำการเกษตร และเผาเศษไม้ใบไม้แห้ง ใกล้กับแนวชายป่า รวมถึงการจุดไฟเผื่อล่าสัตว์ด้วยเช่นกัน และไฟป่าลักษณะนี้ มักทำให้สูญเสียสภาพป่า และต้นไม้ที่ยังไม่สามารถทนไฟได้ รวมถึงทำให้นิเวศวิทยาบางส่วนเสียหายไป แม้ว่าข้อดีของการเกิดไฟป่า จะทำให้เกิดการแตกยอดอ่อนของหญ้าและพืช เพื่อเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิด ในฤดูกาลต่อมาก็ตาม  ทั้งนี้ การทำแนวป้องกันไฟป่าจึงช่วยลดการสูญเสีย ให้จำกัดวงในพื้นที่ ที่เหมาะสม ไม่รุกลามไปยังพื้นที่ในการฟื้นฟูสภาพป่า รวมถึงลดอันตราย อันจะเกิดขึ้นกับสัตว์ป่า และมนุษย์ด้วยเช่นกัน  เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ จึงได้ลงพื้นที่พร้อมกับ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านธิ กิจทำแนวป้องกันไฟป่า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561 โดยได้ร่วมกับพลังมวลชน ซึ่งได้แก่ อำเภอบ้านธิ ทสม.ตำบลบ้านธิ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจ ซึ่งได้ทำแนวป้องกันไฟป่า ณ วัดพระธาตุดอยเวียง หมู่ที่ 9 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา

ดูรูปเพิ่มเติม