ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 

เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้จัดทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561โดยได้รวมพลัง ร่วมกับอำเภอบ้านธิ , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบ้านธิ สถานีตำรวจภูธรบ้านธิ และ กองกำลังทหาร ประจำอำเภอบ้านธิ ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ตัดหญ้า แต่งกิ่งต้นไม้บริเวณถนนสายทางเข้าอำเภอบ้านธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ในภาคส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น ในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีนายประภาส อึ้งตระกูล นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

ดูรูปเพิ่มเติม