ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ทต.บ้านธิลงพื้นที่ร่วมกับ บ.ดูโฮม จำกัดสำรวจห้องน้ำผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลบ้านธิ

นายชิษณุพงค์  ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยนางสาวจิรวดี  จัยสิน ผู้จัดการบริษัท ดูโฮม จำกัด สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจห้องน้ำของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ  เพื่อที่ได้บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้  จากการลงพื้นที่ดังกล่าวพบว่าปัญหาเรื่องของห้องน้ำ ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ประมาณ 28 หลัง

โดยทางบริษัท ดูโฮม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่จำหน่ายสินค้าที่ใหญ่อีกหนึ่งบริษัทในภาคเหนือ มีโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือชุมชน โดยจะดำเนินการช่วยสร้างห้องน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ เป็นโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาให้ยั่งยืนต่อไป

ดูรูปเพิ่มเติม