ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ บ้านแพะต้นยางงาม นายสิทธิศักดิ์  พรหมรัตน์สรณ นายอำเภอบ้านธิ พร้อมด้วย นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ หัวหน้าส่วนราชการ  ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ของจังหวัดลำพูน โดยมีนายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานคณะกรรมการฯพร้อมคณะ ในส่วนของอำเภอบ้านธิได้คัดเลือก นายเกษม  ปัญโญใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านแพะต้นยางงาม หมู่ที่ 11 เป็นผู้เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลงานของตนเองในด้านต่างๆ ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านจนถึงปัจจุบัน  โดยมีส่วนราชการและประชาชนมาร่วมให้กำลังใจในการประเมินครั้งนี้อย่างคับคั่ง พร้อมร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ด้วย

ดูรูปเพิ่มเติม

นายกฯบ้านธิกล่าวต้อนรับนักปั่นท่องเที่ยวสองเมือง(เชียงใหม่-ลำพูน)

****นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ร่วมกล่าวต้อนรับนักปั่นจักรยานกว่า 1,000 คน ตามโครงการปั่นสองเมือง เส้นทางเชียงใหม่-ลำพูน****
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 น.นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้กล่าวต้อนรับนักปั่นจักรยานกว่า 1,000 คน ในงานปั่นสองเมือง เส้นทางเชียงใหม่-ลำพูน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
นายกเทศมนตรี ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้จัดงานงานปั่นสองเมือง เส้นทางเชียงใหม่-ลำพูน ที่ทำให้ชาวบ้านธิได้มีโอกาสอันดียิ่งที่ได้ต้อนรับนักปั่นจักรยานทั้งจังหวัดลำพูน เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยเส้นทางที่นักปั่นจะต้องปั่นผ่านในครั้งนี้ มีสถานีที่สำคัญมากมาย เริ่มต้นจุดสตาร์ท จากโรงเรียนบ้านสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 1189 สายบ้านธิ-สันกำแพง ผ่าน Dutch Farm ,วัดพระธาตุเจ้าดอยยาว ,วัดห้วยไซ ,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ กลับสู่เส้นชัย ณ ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน รวมระยะทาง ทั้งหมด 32 กิโลเมตร 
สำหรับกิจกรรมปั่นสองเมือง เส้นทางเชียงใหม่-ลำพูน ในครั้งนี้ ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ ปีเที่ยววิถีไทย จัดส่งเสริมการปั่นจักรยานท่องเที่ยว ซึ่งมีทั้งนักปั่นขาอ่อน นักปั่นขาแข็ง นักปั่นท่องเที่ยว หรือ นักปั่นสูง ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ภายในงานจัดให้มีการแสดงต้อนรับจากช่างฟ้อนของไตลื้อ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ การจัดแสดงสินค้าของดีจากตำบลบ้านธิ และยังได้รับเกียรติจากนายสิทธิศักดิ์ พรหมรัตน์สรณ นายอำเภอบ้านธิ ได้ร่วมให้กำลังใจนักปั่นจักรยานในครั้งนี้ด้วย

ดูรูปเพิ่มเติม