ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันเทศบาล

 

เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2556 ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.39 น.เป็นต้นไป โดยจัดให้มีพิธีทำบุญอาคารสำนักงาน เพื่อควาทเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร สท และพนักงานเทศบาล ส่วนช่วงบ่ายจะมีการทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ

 

ดูรูปเพิ่มเติม

7 วันอันตรายเทศบาลตำบลบ้าธิ

เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกับ อำเภอบ้านธิ สถานีตำรวจภูธรบ้านธิ โรงพยาบาลบ้านธิ และ สมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบ้าน จัดโครงการ "ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและยาเสพติด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556" ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2556 ณ ป้อมตำรวจบ้านป่าแดง อำเภอบ้านธิ จ. ลำพูน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

รดน้ำดำหัวนายกฯและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านธิ

นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ นำพนักงานเทศบาล ฯ รดน้ำดำหัวขอพรจากนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ คณะผู้บริหาร และประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ ในวันที่ 16 เมษายน 2556 ณ เทศบาลตำบลบ้านธิ

 

ดูรูปเพิ่มเติม

ดf