ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประกาศ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)

เทศบาลตำบลบ้านธิ มีความประสงค์จะจัดซื้อรถบบรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 ตัน