ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 รายการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2557
สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 รายการ (2557)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ (ครั้งที่ 2)