ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

หัวหน้าส่วนราชการ

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูขนาดเต็ม