ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น
Up

ประกาศสอบราคา

ซ่อมแซมผิวทางเคพซีลสายเทคโนโลยีหมู่บ้านครู-สันมะนะ หมู่ที่ 10
ปรับปรุงผิวลาดยางสเลอรี่ซิล บ้านป่าแดง หมู่ที่ 15
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมปรับปรุงส่วนควบระบบท่อส่งน้ำการก่อก่อสร้างเสาตอม่อ
สอบราคา จ้างวางท่อระบบประปา บ้านท่าตุ้ม หมู่ 18
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ณาปนสถาน บ้านดอยเวียง หมู่ที่ 9
ประกาศสอบราคาปรับปรุงหนองพระโดยเทลานคอนกรีต คสล. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
สอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดินและประตูน้ำลำเหมืองวังม่วง บ้านดอยเวียง
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบบประปา บ้านสันต้นค่า หมู่ที่ 12
ประกาศสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านดอยเวียง หมู่ที่ 9 และบ้านป่าเหียง หมู่ที่ 13
สอบราคาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านป่าสัก หมู่ที่ 6 หน้าบ้านพ่อหลวงส่ง
รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2556 (2)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างวางท่อระบบประปา บ้านสันต้นค่า หมู่ที่ 12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย
การประมูลซื้อรถขุดตีนตะขาบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 ซอยเกษตรแอ็ด) บ้านสันทราย หมู่ที่ 5
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อคอนกรีตโครงการต่อเนื่อง ปี 2555 บ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 8
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าพระอุโบสถ์ หมู่ที่ 11 บ้านแพะ
 
 
Powered by Phoca Download