ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยความยินดีเจ้าlaughing บ้านธิสมาร์ทซิตี้ ก้าวใหม่ ก้าวไกล เปลี่ยนแปลง

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
164
เดือนนี้
1,605
เดือนที่แล้ว
5,883
ปีนี้
51,982
ปีที่แล้ว
39,170
ทั้งหมด
125,272
ไอพี ของคุณ
34.228.52.21

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฎิบัติงานตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง พ.ศ.256225 ม.ค. 2566
2ขั้นตอนและวิธีการปฎิบัติงานพัสดุ25 ม.ค. 2566
3กระบวนการให้บริการสังคมสังเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชน25 ม.ค. 2566
4คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ E-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย25 ม.ค. 2566
5คู่มือปฎิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ25 ม.ค. 2566
6คู่มือปฎิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี25 ม.ค. 2566
7คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256025 ม.ค. 2566
8คู่มือประชาชนสำหรับติดต่อราชการเทศบาลตำบลบ้านธิ24 ม.ค. 2566
9การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย1 ต.ค. 2563
10คู่มือสำหรับประชาชน14 ส.ค. 2563

1