ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยความยินดีเจ้าlaughing บ้านธิสมาร์ทซิตี้ ก้าวใหม่ ก้าวไกล เปลี่ยนแปลง

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
91
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
1,069
เดือนที่แล้ว
3,835
ปีนี้
22,987
ปีที่แล้ว
39,170
ทั้งหมด
96,277
ไอพี ของคุณ
3.235.40.122

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256224 ม.ค. 2566
2 ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ 24 ม.ค. 2566
3กระบวนการให้บริการสังคมสงเคราะห์เฉพาะรายและกลุ่มชน24 ม.ค. 2566
4คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย24 ม.ค. 2566
5 คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ24 ม.ค. 2566
6 คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี24 ม.ค. 2566

1