ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยความยินดีเจ้าlaughing บ้านธิสมาร์ทซิตี้ ก้าวใหม่ ก้าวไกล เปลี่ยนแปลง

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
207
เดือนนี้
4,411
เดือนที่แล้ว
4,465
ปีนี้
39,172
ปีที่แล้ว
39,170
ทั้งหมด
112,462
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือประชาชน3 ม.ค. 2566
2แผนผังขั้นตอนการให้บริการและให้ความช่วยเหลือ14 ส.ค. 2563
3การแจ้งเกิด13 ส.ค. 2563
4การแจ้งตาย13 ส.ค. 2563
5การแจ้งย้ายเข้า13 ส.ค. 2563
6การแจ้งย้ายออก13 ส.ค. 2563
7การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่13 ส.ค. 2563
8การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 3213 ส.ค. 2563
9การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น13 ส.ค. 2563
10การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง13 ส.ค. 2563
11การรับชำระภาษีป้าย13 ส.ค. 2563
12การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน13 ส.ค. 2563
13การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร13 ส.ค. 2563
14การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน13 ส.ค. 2563
15การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว13 ส.ค. 2563
16การขอเลขที่บ้าน13 ส.ค. 2563
17การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2113 ส.ค. 2563
18การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร13 ส.ค. 2563
19การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 3413 ส.ค. 2563
20การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 2113 ส.ค. 2563

1 2 3 4   >>  >|