ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยความยินดีเจ้าlaughing บ้านธิสมาร์ทซิตี้ ก้าวใหม่ ก้าวไกล เปลี่ยนแปลง

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
207
เดือนนี้
4,411
เดือนที่แล้ว
4,465
ปีนี้
39,172
ปีที่แล้ว
39,170
ทั้งหมด
112,462
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ ก.ท.จ. ลำพูน เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ. 255827 เม.ย. 2566
2ประกาศ ก.ท.จ. ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 255827 เม.ย. 2566
3ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน ลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256231 ก.ค. 2562
4ประกาศ ก.ท.จ. ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256117 ส.ค. 2561
5ประกาศเรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ี่ยงกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับที่ 5)9 ก.พ. 2559
6ประกาศ ก.ท.จ. เรื่อง หลัเกณและเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 255830 ธ.ค. 2558

1