ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยความยินดีเจ้าlaughing บ้านธิสมาร์ทซิตี้ ก้าวใหม่ ก้าวไกล เปลี่ยนแปลง

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
1,069
เดือนที่แล้ว
3,835
ปีนี้
22,987
ปีที่แล้ว
39,170
ทั้งหมด
96,277
ไอพี ของคุณ
3.235.40.122

1
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เข้ารับโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณการคัดเลือกตำบลต้นแบบแห่งเมืองน่าเยือน เฮือนน่าอยู่ ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เข้ารับโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณการคัดเลือกตำบลต้นแบบแห่งเมืองน่าเยือน เฮือนน่าอยู่ ประจำปี 2565
******************************************
วันที่ 26 กันยายน 2565 นายธนวัฒน์ สิทธิใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เข้ารับโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณการคัดเลือกตำบลต้นแบบแห่งเมืองน่าเยือน เฮือนน่าอยู่ ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ การคัดเลือกตำบลต้นแบบแห่งเมืองน่าเยือน เฮือนน่าอยู่ ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน เฮือนน่าอยู่ ประจำปี 2565
สำหรับผลการคัดเลือกตำบลต้นแบบแห่งเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง รางวัลชมเชย มี จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง และตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง
26 กันยายน 2565

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิเข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายธนวัฒน์ สิทธิใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วย นายชาญวิช อภิวงค์งาม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ และคณะทำงานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลบ้านธิ(อพ.สธ.-ตำบลบ้านธิ) มีโอกาสได้เข้ารับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)และได้ร่วมจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย :30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

20 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลบ้านธิ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับ "ต้นแบบ" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

เทศบาลตำบลบ้านธิ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับ "ต้นแบบ" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่1 (2559-2565)

21 มีนาคม 2565

เทศบาลตำบลบ้านธิ รับใบประกาศเกียรติคุณอปท.ต้นแบบ ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

เช้าวันนี้ (27 กันยายน 2564) เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายธนวัฒน์ สิทธิใหญ่ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ ตามโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ประจำปี 2564 โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี 
>>สำหรับ“โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่” นี้จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ “Glean Lamphun” โดยให้อำเภอคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบ อำเภอละ 1 หมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมประกวดตามโครงการ ฯ ทั้งนี้บ้านแพะต้นยางงามได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบ“โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่” ซึ่งได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมของรางวัลมูลค่า 7,000 บาท โดยมีนายเกษม ปัญโญใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับมอบ และนายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอบ้านธิ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะอำเภอต้นแบบ

27 กันยายน 2564

เกียรติบัตร อปท.ต้นแบบ ระดับอำเภอ,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

เมื่อเวลา 09.00น.เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำเภอบ้านธิ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านธิ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอบ้านธิ >>ในการนี้ทางนายวรยุทธ เนาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบหมายให้นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอบ้านธิ เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรให้แก่เทศบาลตำบลบ้านธิ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ระดับอำเภอ ในการดำเนินการสนับสนุน โครงการปฏิบัติการ “90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ครั้งที่ 2” โดยได้สนับสนุนให้ประชาชน มีการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ไว้บริโภคในครัวเรือน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

02 มิถุนายน 2564

รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการคัดแยกขยะ (ระยะสั้น) จังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

จังหวัดลำพูน โดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เทศบาลตำบลบ้านธิ ที่ได้เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะ (ระยะสั้น) จังหวัดลำพูน ที่ได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จริงจัง และเป็นรูปธรรม โดยมีนายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ,นายวิชัติ ประธานราษฎร รองปลัดเทศบาล และนางกัญญรัตน์ ฐาปนสุนทร

ท้องถิ่นอำเภอบ้านธิ ร่วมรับใบประกาศฯ ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

18 สิงหาคม 2563

รางวัล....แห่งความสามัคคีและภาคภูมิใจ,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

รางวัล....แห่งความสามัคคีและภาคภูมิใจ ****รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คะแนนรวม ,รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1การแข่งขันวอลเล่ย์บอลชาย ,การวิ่งผลัดอุ้มลูกโป่ง ชาย และการวิ่งผลัดอุ้มลูกโป่งหญิง และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิง

18 สิงหาคม 2563

โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม และด้านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประจำปี 2556,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เข้ารับรางวัลลำดับที่ 2 ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ทางด้านวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน จากนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้จัดทำโครงการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อเป็นการยกระดับในการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น จากกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ตั้งแต่ปี 2552-2555 ให้อยู่ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานท้องถิ่นที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมของชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

18 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลบ้านธิรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

เทศบาลตำบลบ้านธิรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดย นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยนายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ ,นายพิศาล ดวงดึง หัวหน้าฝ่ายปกครอง ,นางสาววัลลภา พินโยจิต นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและนางสาวพรพรรณ ขาววัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้เดินทางเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภททั่วไป กลุ่มเทศบาลตำบล “รางวัลชมเชย” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จังหวัดกรุงเทพฯ

31 ตุลาคม 2562

เทศบาลตำบลบ้านธิ รับเกียรติบัตรภาคีเครือข่าย เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ ประจำปี 2559,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ร่วมเข้ารับเกียรติบัตรภาคีเครือข่าย ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน โดยมีนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร ซึ่งทางสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน ได้จัดงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ”ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2559 ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม จังหวัดลำพูนเพื่อเป็นการสะท้อนและกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดลำพูนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรู้หนังสือ โดยได้มีพิธีการมอบใบประกาศเกียรติยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่เครือข่ายสถานศึกษาและเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ดีเสมอมา

09 กันยายน 2559

พิธีมอบรางวัลชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ประจำปี 2559,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ส่งชุมชนบ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ที่ 20 เข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ประจำปี 2559 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและได้ผ่านการประเมินระดับภาค กลุ่ม S ชุมชนขนาดเล็ก ซึ่งในกลุ่มนี้มีชุมชนที่ผ่านเข้ามาทั้งหมด 34 ชุมชน และจะมีการคัดเลือกเหลือแค่ 5 ชุมชนสุดท้ายในระดับประเทศต่อไป

และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา นางณิชชาภา สันป่าแก้ว ผู้อำนวยกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมด้วย นางพรหมภัสสร บุตรดาจารุพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ ตัวแทนชุมชนบ้านใหม่กาดเหนือ เข้าร่วมงานสัมมนาสร้างวินัยคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืนและพิธีรับมอบรางวัล ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) สำหรับชุมชนที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 และการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ด้านการจัดการขยะ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

29 มิถุนายน 2559

พิธีเชิดชูเกียรติเทศบาลคาร์บอนต่ำ,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเทศบาลที่มีผลงานการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานในพิธีเปิดโครงการ “สัมมนาสรุปบทเรียนและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน และพิธีเชิดชูเกียรติเทศบาลคาร์บอนต่ำ” ในวันที่ 2-3 เมษายน 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์สไตล์ลิช คอนเวนชั่น ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

03 เมษายน 2558

มอบใบประกาศเกียรติคุณ รับรองมาตรฐาน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ รับรองมาตรฐาน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ ที่พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนางสาวชนาธิป อภิวงค์งาม นักบริหารการศึกษา เป็นตัวแทนรับใบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

15 สิงหาคม 2557

ด้านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประจำปี 2555,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

เทศบาลตำบลบ้านธิ รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

ด้านการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม และด้านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประจำปี 2555
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เข้าร่วมพิธีรับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม และด้านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประจำปี 2555 จาก นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

11 มกราคม 2556

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (15 รายการ)