ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยความยินดีเจ้าlaughing บ้านธิสมาร์ทซิตี้ ก้าวใหม่ ก้าวไกล เปลี่ยนแปลง

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
164
เดือนนี้
1,605
เดือนที่แล้ว
5,883
ปีนี้
51,982
ปีที่แล้ว
39,170
ทั้งหมด
125,272
ไอพี ของคุณ
34.228.52.21
นางลักษณี พาพิจิตร
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 1
บ้านเตาปูนนางอาภรณ์ ชัยพนัส
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 2
บ้านป่าเปานางพิมพา ราชสาลี
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 3
บ้านธิหลวงนายวัชรชัย ไชยวุฒิ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูที่ 4
บ้านป่าตาลนายไพศาล อภิวงค์งาม
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 5
บ้านสันทรายนายไพโรจน์ มหาไม้
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 6
บ้านป่าสักนางอ้อย กันทะด้วง
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 7
บ้านช่างเพี้ยนนางนงราม พรมนัส
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 8
บ้านศรีดอนชัยนางอรอุมา วรรณเหลือง
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 9
บ้านดอยเวียงนางมาลี อุ่นเรือนใจ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 10
บ้านสันมะนะนางสมหมาย ปัญโญใหญ่
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 11
บ้านแพะต้นยางงามนายบุญรอด อภิวงค์งาม
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 12
บ้านสันต้นค่านางญาณิศา ปัญโญใหญ่
ประธานอาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 13
บ้านป่าเหียงนางปราณี ตันติสัจจาภิรักษ์
ประธานอาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่ที่ 14
บ้านธิศรีมูลนางรัตนาพร ศรีไม้
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 15
บ้านป่าแดงนางอำไพร อภิวงค์งาม
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 16
บ้านบัวบกนางสุพัตรา ปัญโญใหญ่
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 17
บ้านป่าปี้นางรุ่งระพี ทะนันชัย
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 18นางวารุณี ทาเกิด
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 19
บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่นางเพ็ญวิภา ปัญญาใหญ่
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่ที่ 20
บ้านใหม่กาดเหนือ