ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยความยินดีเจ้าlaughing บ้านธิสมาร์ทซิตี้ ก้าวใหม่ ก้าวไกล เปลี่ยนแปลง

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
207
เดือนนี้
4,411
เดือนที่แล้ว
4,465
ปีนี้
39,172
ปีที่แล้ว
39,170
ทั้งหมด
112,462
ไอพี ของคุณ
3.236.46.172
นายบุญเย็น สายก้อน
กำนันตำบลบ้านธินางราตรี สายวังจิตต์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
บ้านเตาปูนนางอรุณี สมพงษ์
ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 2
บ้านป่าเปานางสาวทักษินา สวัสดิ์จิตต์
ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 3
บ้านธิหลวงนายสุรชัย ศรีไม้
ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 4
บ้านป่าตาลนายสาธิต คงเมือง
ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 5
บ้านสันทรายนายสมภพ สายวสันต์
ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 6
บ้านป่าสักนายอภิชาติ ใจขาว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
บ้านช่างเพี้ยนนายภิญ สมบูรณ์ชัย
ผู้ใหญ้บ้านหมู่ที่ 8
บ้านศรีดอนชัยนายสมาน สุยะใหญ่
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
บ้านดอยเวียงนายอุทัย ธรรมใจ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
บ้านสันมะนะนายเกษม ปัญโญใหญ่
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
บ้านแพะต้นยางงามนายรังสันต์ิ ปินชัย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
บ้านสันต้นค่านายอำพล สายปัน
ผู้ใหญ่บ้านหมุ่ที่ 13
บ้านป่าเหียงนายทวีศิลป์ สายแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14
บ้านธิศรีมูลนายณัฐพล คำเย็น
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15
บ้านป่าแดงนายชัยพร สุภาษี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16
บ้านบัวบกนายอินสร สายก้อน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 17
บ้านป่าปี้นางบัวเร็ว หาญฤทธิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18
บ้านท่าตุ้มนายชวลิต ศรีไม้
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 19
บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่